Pekböcker

Fyra pekböcker. Fyra barn. Fyra årstider. Fem sinnen.
Illustrationer av Maija Hurme.

Bokomslag till Titta skogen

Bokomslag till Titta havet

 

 

 

 

 

Titta parkenTitta natten

 

 

 

 

 

Ur BTJ:s recension:
”I Titta skogen möter barnet våren med dess dofter, ljud och smak samt intensiva grönska. Med små medel och varm känsla förmedlar författaren Åsa Mendel-Hartvig och illustratören Maija Hurme kunskap och engagemang. Text och bild bildar en tilltalande naivistisk enhet som barnet lätt knyter an till – ett alldeles ypperligt möte!